Om studentrettigheter.no

På denne siden finner du informasjon om studentrettigheter du har som student. Informasjonen er enkelt fremstilt, og teksten er skrevet instruktivt. Den som anvender informasjonen må selv ta ansvar for bruken.

Det er et mål at informasjonen som finnes på disse sidene skal være forståelig, samtidig som den er juridisk korrekt. Av den grunn er det behov for å forenkle, forkorte og generalisere enkelte juridiske innfallsvinkler. Det kan gå på bekostning av den juridiske presisjonen. På den andre siden kan språket på sidene oppfattes som noe tungt, nettopp av behovet for å bevare den juridiske presisjonen. Noe av stoffet kan derfor havne mellom ønsket om folkeliggjøring og ønsket om presisjon. Av den grunn er det nødvendig å ta fullstendig forbehold om at innholdet er en fremstilling av noen sider av studentrettighetene, og ikke nødvendigvis alle. Brukeren må derav selv ta ansvar for sin egen tolkning og forståelse av det som legges frem her.