9. nov. 2016

Sensurfrist. Frister for sensur ved eksamen i november og desember 2016

Tidligere har jeg skrevet et innlegg om hvordan reglen for sensurfrist i universitetets- og høyskoleloven er. For å gjøre det enklere for både studentene og de ansatte kommer det her en oversikt over nøyaktige sensurdatoer for november og desember 2016.

NOVEMBER
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
E: 1
S: 22/11
E: 2
S: 23/11
E: 3
S: 24/11
E: 4
S: 25/11
E: 5
S: 28/11
E: 6
S: 28/11
E: 7
S: 28/11
E: 8
S: 29/11
E: 9
S: 30/11
E: 10
S: 1/12
E: 11
S: 2/12
E: 12
S: 5/12
E: 13
S: 5/12
E: 14
S: 5/12
E: 15
S: 6/12
E: 16
S: 7/12
E: 17
S: 8/12
E: 18
S: 9/12
E: 19
S: 12/12
E: 20
S: 12/12
E: 21
S: 12/12
E: 22
S: 13/12
E: 23
S: 14/12
E: 24
S: 15/12
E: 25
S: 16/12
E: 26
S: 19/12
E: 27
S: 19/12
E: 28
S: 19/12
E: 29
S: 20/12
E: 30
S: 21/12

DESEMBER
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
E: 1
S: 22/12
E: 2
S: 23/12
E: 3
S: 27/12
E: 4
S: 27/12
E: 5
S: 27/12
E: 6
S: 27/12
E: 7
S: 28/12
E: 8
S: 29/12
E: 9
S: 30/12
E: 10
S: 2/1
E: 11
S: 2/1
E: 12
S: 2/1
E: 13
S: 3/1
E: 14
S: 4/1
E: 15
S: 5/1
E: 16
S: 6/1
E: 17
S: 9/1
E: 18
S: 9/1
E: 19
S: 9/1
E: 20
S: 10/1
E: 21
S: 11/1
E: 22
S: 12/1
E: 23
S: 13/1
E: 24
S: 16/1
E: 25
S: 16/1
E: 26
S: 16/1
E: 27
S: 17/1
E: 28
S: 18/1
E: 29
S: 19/1
E: 30
S: 20/1
E: 31
S: 23/1

Lykke til med eksamen og sensur!